Sociálne siete

Marketing v sociálnych sieťach

Buďte neustále v kontakte so svojimi zákazníkmi vďaka marketingu a reklame na sociálnych sieťach. Viac ako 70 % obyvateľov EU používa internet a z týchto ľudí viac ako 85 % je registrovaných na sociálnych sieťach. Tak prečo to nevyužiť! Reklama na sociálnych sieťach vám pomôže pri:
  • budovaní značky.
  • komunikácií so zákazníkmi.
  • informovaní zákazníkov o novinkách, zľavách...
  • umožníte zákazníkom interagovať s vašou značkou.

Profesionálny prístup ku klientom.

Postup našej práce

Definícia cieľovej skupiny

Je prvý a základný krok. Správne zadefinovanie cieľovej skupiny je dôležité, pretože nám správne pomôže osloviť vhodné publikum.

Určenie cieľov a účelu prezentácie

Spolu si definujeme účel prezentácie na sociálnych sieťach a určíme ciele, ku ktorým je potrebné sa dopracovať.

Analýza momentálneho stavu

V prípade, že profily na sociálnych sieťach máte už založené, zistíme ich aktuálny stav.

Návrh strategie

Navrhneme, ktoré sociálne siete sú pre vás vhodné a určíme firemnú stratégiu pre sociálne siete.

Realizácia

Nastavenie kampane a komplexná správa profilov na sociálnych sieťach.

Vyhodnotenie

Zahŕňa priebežné reporty a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov a splnených cieľov.

Ako Vám pomôže propagácia na sociálnych sieťach

ZÍSKAŤ NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV
Pomocou sociálnych sieti môžete získať nových zákazníkov a udržať si tých stálych. Neviete ako na to? Nechajte to na nás!
BUDOVAŤ ZNAČKU
Sociálne siete Vám pomôžu predstaviť svoju firmu, službu alebo produkt a komunikovať so svojimi zákazníkmi. Je to skvelá voľba na posilnenie značky.

Máte záujem o správu sociálnych sietí?

Neváhajte nás kontaktovať

Máte nejaké dotazy alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky? Vyplnte formulár a zanechajte nám správu.